Bại não ở trẻ sơ sinh

Phần lớn trẻ bại não cha mẹ phát hiện trễ dẫn đến hiệu quả điều trị thấp. Bé bại não khả năng vận động kém tập vật lý trị liệu phần nào giúp bé tăng khả năng vận động và đi lại được