Chữa vẹo cổ ở trẻ sơ sinh

Chữa vẹo cổ ở trẻ sơ sinh tuyệt vời là giai đoạn sơ sinh khi đó khung xương chưa định hình. Tỉ lệ khỏi hoàn toàn rất cao