dị tật bẩm sinh

Đây là chuyên mục mô tả các bệnh dị tật bẩm sinh thường gặp ở trẻ nhỏ. Giúp các mẹ phát hiện nhanh và có biệt pháp phòng ngừa. Các dị tật bẩm sinh phát hiện và điều trị càng sớm thì hiệu quả càng cao